ÜRÜNLER

Kazıyıcı Uçlar

ELMAS UÇLAR

Piyasaya sunduğumuz tungsten karbür uçlar; fore kazık bageti(bucket), oger(auger), yatay delgi ekipmanları(pilot matkapları), yatay delgi tarama kafaları, asfalt freze tamburu gibi pek çok ekipmanda ve çeşitli uygulamalarda aşınma direncini arttıran sarf malzemesi olarak kullanılır. Uygulama alanlarının çeşitliliğinden dolayı, tungsten karbid(elmas) uçların, zemin delgi teknolojilerinde önemli bir yer tuttuğu belirgindir. 

Uygulama verimliliği ve kullanılan malzeme ömrü açısından, zemin delgi uygulamalarında sıkça tüketilen tungsten karbid sarf malzemeleri seçiminde şunlara dikkat edilmelidir:

Türkiye gibi ülkelerde orta ve yüksek sertlikteki kayaç türlerinin bol miktarda bulunmasından dolayı, zemin delgi makinelerinde kullanılan elmaslı kazıcı uçların imalatında kullanılan iki ana bileşen olan çelin ve tungsten karbid malzeminin orta ve yüksek sertlikteki kayaç tiplerinde dahi en az aşınma ile çalışabilmesi gerekmektedir. 

Piyasadaki fore kazık uygulamaları için genellikle 25mm ve 38mm çapında olanları tercih edilmekte olup; her iki ölçünün de (25mm ve 38mm) ''standart'' ve ''ağır hizmet tipi'' olmak üzere iki ayrı modeli vardır. 

ELMAS UÇ YUVALARI

Fore kazık bageti (bucket), oger(auger) ve çeşitli zemin delgi elipmanlarına (tutucu yuvaları/holder ile birlikte) kaynak edilerek kullanılan elmaslı fişekler (kazıcı uçlar), aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan sert madenlerden imal edilenm sık tüketim malzemeleridir. 

Kazıcı uç yuvaları, birtakım özel işlemlerden geçirilmiş çelik malzemelerden ''dövme'' yöntemiyle imal edilen tutucu adaptörlerdir. 

Kazıcı uçlar, onları tutan yuvalarına oturtulur ve bu yuvalar fore kazık makinesinin baget(bucket) ve oger(auger)  adı verilen ekipmanlarına kaynak edilir. 

Kaynak işleminin doğru açıyla yapılması, kazıcı uçların performansını ve uçların kullanım ömrünü doğrudan etkiler. 

KESİK ELMAS UÇLAR

Uygulamada ki isimleriyle ''kesik elmaslar'', ''konik elmas uç'' olarak da bilinen bu tip kaynak edilebilir elmas uçlar, genellikle mini kazık makinesinin yardımcı ekipmanlarına kaynak edilerek veya çeşitli ankraj ve sondaj matkaplarının uç kısımlarında kullanılır.

Kesik elmas uçlar, diğer tüm elmaslı kazıcı uçlarda olduğu üzere, iki ana bileşenden, ''çelik'' ve ''elmas'' olarak da adlandırılan ''tungsten karbid'' malzemelerden oluşur. 

Konik şekillerinden dolayı ''konik elmas uçlar'' olarak da bilinen bu sert kazıcı uçların çelik gövdesinin küçük boyutlarına karşın, en uç kısmında ''karbid'' malzeme kullanılmıştır. Bundaki amaç; elmas uçların kırılmalara ve çatlamalara karşı direncini arttırmak ve toprak altında karşılaşılabilecek sert cisimleri dahi delebilme gücüne sahip olmasını sağlamaktır. 

Çeşitli ankraj matkaplarında ve mini kazık ekipmanlarının uç kısımlarında çok sayıda kullanılan kesik elmas uçların tümü eşdeğer kalitede olmaları ve uygun bir işçilikle monte edilmiş olmaları, uygulama verimliliği açısından önemlidir.