ÜRÜNLER

Kuyu Dibi (DTH)

Kuyu dibi darbeli delme işleminde (DTH), çekiç içerisindeki piston bite vurduğunda üretilen güç kaya üzerinde bir şok dalgası yaratır. Yük altındaki bit ile baskı uygulandığında, bit ile kaya arasında baskıdan kaynaklı bir bağlantı yüzeyi oluşur. Bu baskıya karşı kayanın gösterdiği ters tepki, kayanın karakteristik özelliğine ve baskı yüküne bağlıdır.

Bit üzerinde bulunan tungsten karbür uçlar, tabanca içerisindeki pistonun her vuruşunda bir yük uygular. Bütün bu süreç tabancanın oldukça yüksek frekansta çalışmasına bağlı olarak çok hızlı gerçekleşir. Bu süreçte, dakikada 1000 ila 2400 darbe oluşur. Her darbede buttonların kayaç içerisindeki ilerlemesi, kayacın sertlik derecesine bağlı olup ortalama olarak her darbede 1mm’dir.

Çekiç, mevcut kullanılan kompresör kapasitesine göre uygun biçimde seçilmelidir. Bilinmelidir ki; çekiç kompresör hava üretim kapasitesinin ortalama %85’ini kullanacaktır. Bit, kayaç tipine göre en verimli delgiyi yapmaya uygun olarak seçilmelidir.

Kompresör, makine üzerinde ya da ayrı bir ünite olarak, havanın sistem içine iletilmesini sağlar. Amaç, havanın minimum kayıpla çekiçe iletilmesini sağlamaktır. Hava akımı çekiç içerisinde sıkıştırılarak güçlendirilir ve bu hava, çalışma şekli bir döngü olarak ayarlanmış olan çekiçi çalıştırır. Pistonun bir döngüsü esnasında, hava çekiçten iki defa salınır ve bu suyun ve delgi esnasında oluşan kaya kırıklarının taşınmasını sağlar. Amaç, havayı en etkili biçimde harcamaktır.

DTH (Kuyu Dibi) delme işleminde pistondan gelen enerjinin yaklaşık %85’i bitin kaya ile olan bağlantı yüzeyini bulur.